WE LOVE IT, WE DO IT

Pismo predsjednice Uprave

Naše vrijednosti

Naše vrijednsti

U svemu što radi itSoft teži postizanju poslovne efikasnosti, kvalitetnom i umjerenom razvoju te poboljšanju profitabilnosti.

Razvojem poslovanja temeljenog na vrijednostima itSoft će postati jedna od najkonkurentnijih domaćih IT tvrtki. itSoft želi ostvarivati umjeren poslovni rast, rastući zajedno sa svojim korisnicima, znanjima svojih zaposlenika i gospodarstvom u cjelini.

Proaktivnim analiziranjem naših poslovnih procesa kako bi ih mogli kontinuirano poboljšavati.

Podupiranjem poslovnih funkcija razvojem efikasnih metrika kojima mjerimo učinkovitost ključnih poslovnih procesa i proaktivno koristimo te metrike kako bi inicirali preventivne i korektivne akcije kada se ukaže potreba.

Kontinuirano poboljšanje

Razumijevanjem, ispunjavanjem i zadovoljavanjem potreba i očekivanja korisnika funkcioniranjem na najvišim standardima kvalitete u svakoj prilici.

Pružanjem pravovremenih i inovativnih rješenja našim klijentima kroz timski rad, unaprjeđenje procesa i tehnološku izvrsnost.

Redovitim postavljanjem mjerljivih ciljeva i stalnim unapređenjem izvedbe.

Edukacijom i poticanjem svih zaposlenika na donošenju odluka u cilju stalnog poboljšanja izvedbe kako bi se postigla zadana kvaliteta.

Građenjem i održavanjem kolegijalnih poslovnih odnosa s klijentima, zaposlenicima, partnerima i zajednicom.

Predsjednica Uprave ItSofta

Silvia Cikoš

Zanima vas što itSOft
može učiniti za Vas?